Home » News » Freecell Patience: hoe werkt deze versie?

Freecell Patience: hoe werkt deze versie?

Van Patience bestaat een aantal spelvarianten. De meest bekende is Klondike, de versie die al vele jaren gratis wordt meegeleverd bij Windows. Een andere bekende versie is Freecell Patience. Die lijkt uiteraard op Klondike, maar is beslist niet hetzelfde. Als je Freecell Patience nog nooit hebt gespeeld kan wat speluitleg geen kwaad. Wie de regels eenmaal onder de knie heeft kan urenlang bezig zijn met dit spel. In deze blog wordt stap voor stap uitgelegd hoe je Freecell Patience moet spelen. Er wordt ook een aantal tips gegeven hoe je het beste te werk kunt gaan.

Het speelveld van Freecell Patience

Het speelveld bij Freecell Patience bestaat uit drie onderdelen. Twee daarvan vind je naast elkaar aan de bovenzijde van het speelveld. Daaronder vind je nog een groot onderdeel, dat de gehele breedte van het speelveld beslaat. De drie onderdelen worden één voor één behandeld. Tijdens de uitleg worden de Engelse termen van onderdelen gebruikt. Bij de introductie van elk onderdeel wordt uiteraard ook de Nederlandse term genoemd.

Free Cells

Aan de linkerhelft bovenaan het speelveld vind je de zogeheten Free Cells, waar het spel zijn naam aan ontleent. In het Nederlands worden dat de Vrije Cellen genoemd. De Free Cells zijn vier vakken naast elkaar. De vakken zijn aan het begin van het spel leeg. De Free Cells bij Freecell Patience dienen als tijdelijke opslagruimte als het spel door gebrek aan aanlegmogelijkheden geblokkeerd dreigt te raken.

Foundation

Eveneens aan de bovenzijde van het speelveld van Freecell Patience, rechts naast de Free Cells, is de Foundation vinden. De Nederlandse naam voor de Foundation is de Aflegstapel. De Foundation bestaat eveneens uit vier vakken, die naast elkaar liggen. Daar komen uiteindelijk alle kaarten, per soort uitgesplitst en op volgorde in te liggen. De Foundation heeft dezelfde functie als de vier vakken waar de kaarten aan het einde van het spel bij Klondike terecht komen.

Tableau

Het Tableau bij Freecell Patience is een groot vak, dat de volledige breedte van het speelveld in beslag neemt. Het Tableau ligt onder de Free Cells en de Foundation. Een Nederlandse naam is er niet, al wordt dit veld weleens ’52 kaarten’ genoemd of het ‘Speelveld’. Aan het begin van het spel liggen alle 52 kaarten in het Tableau, verdeeld over 8 kolommen. De vier kolommen het meest links in de het Tableau, bevatten elk 8 kaarten. De vier kolommen aan de rechterzijde van het Tableau bevatten elk 7 kaarten. De kaarten liggen door elkaar en alle kaarten liggen open.

De situatie aan het begin van een spelletje Freecell Patience

Als de kaarten klaargelegd zijn voor een spelletje Freecell Patience zijn alle vakken aan de bovenzijde van het speelveld leeg. Er ligt dus geen kaart in de Free Cells en ook niet in de Foundation. Alle kaarten liggen in een willekeurige volgorde in het Tableau. Dat is het uitgangspunt om met het spel te beginnen.

Het doel van Freecell Patience

Net zoals bij de andere varianten van Patience is het de bedoeling dat alle kaarten aan het eind van het spel in de Foundation liggen. Er ligt dan dus een stapeltje harten, ruiten, klavers en schoppen. De kaarten moeten gesorteerd zijn op volgorde van laag naar hoog, beginnend met de aas en eindigend met de koning. Je wint als je er in slaagt om dat voor elkaar te krijgen. Dat heet een streak. Het competitie-element, om de prestaties te vergelijken met andere spelers, is dat een ranglijst kan worden gemaakt van spelers die zoveel mogelijk streaks na elkaar halen.

In de meeste versies van Freecell Patience wordt niet op tijd of met een puntentelling gewerkt. Het gaat om het uitspelen en het maakt dus niet uit hoeveel tijd er nodig is om het spel te voltooien. Er bestaan echter wel varianten van online Freecell Patience waar de tijd wordt bijgehouden en waarbij met een puntentelling wordt gewerkt.

Het verplaatsen van kaarten bij Freecell Patience

De kaarten die kunnen worden verplaatst zijn de kaarten onderaan de acht kolommen in het Tableau. Je mag die kaarten verplaatsen naar een kaart die 1 punt hoger is, in een andere kolom in het tableau, en die van een andere soort is. Een rode vijf mag je dus aanleggen onder een zwarte zes. Als er een kaart onderaan een kolom ligt waar je tijdelijk niets mee kunt, mag die worden geparkeerd in één van de Free Cells. Als één van de kolommen in het Tableau helemaal leeg is, mag je daar elke willekeurige kaart neerleggen. Het is mogelijk om stapeltjes kaarten te verplaatsen, op voorwaarde dat die kaarten al in de juiste volgorde liggen. Het aantal verplaatsbare kaarten is afhankelijk van de hoeveelheid vrije cellen.

Wanneer mag een kaart worden verplaatst naar de Foundation?

Zoals al is uitgelegd moeten de kaarten bij Freecell Patience aan het einde van het spel in de Foundation terechtkomen. De eerste kaart die je mag neerleggen is een aas. Die moet eerst in het Tableau worden vrijgespeeld, dus onderaan een kolom komen te liggen. Zodra de aas op een stapeltje in de Foundation is weggelegd moet daar een twee van dezelfde soort bovenop komen te liggen, gevolgd door een drie en dan verder tot aan de koning. Al die kaarten moeten eerst worden vrijgespeeld in het Tableau. Zodra alle kaarten op een stapeltje in de Foundation liggen is het spelletje afgelopen. Er is dan sprake van een streak en je hebt dan gewonnen. Als het niet lukt om alle kaarten in de Foundation te krijgen heb je verloren.

Tips voor het spelen van Freecell Patience

Om Freecell Patience te spelen moet je vooruit denken. Bekijk welke kaarten er vrij komen door het verplaatsen van kaarten. Bij het vrijspelen wordt aanbevolen om eerst de lage kaarten vrij te spelen en langzamerhand toe te werken naar de hogere kaarten. Een goede methode die in het Tableau kan worden gebruikt is te werken met reeksen. Begin in een vrije kolom met een koning. Daar kun je een lange reeks van maken, terwijl de hoge waarden dan automatisch zijn gesorteerd op volgorde. Je hebt dan geen last meer van storende lage kaarten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *